Historia

Uusi kylätalo

Vimpelin Lakeaharjulle rakennettiin uusi kylätalo, joka toimii kyläseuran, muiden alueella toimivien yhdistysten ja sidosryhmien sekä lähiseudun asukkaiden ja yritysten tapahtuminen ja kokoontumisten pitopaikkana sekä Lakeaharjun alueelle keskittyneen harrastus- ja virkistystoiminnan harrastajien ja toimijoiden kokoontumis- ja huoltotilana. Kylätalo mahdollistaa Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseuran ja muiden yhdistysten ja toimijoiden toiminnan kehittämisen ja laajentamisen tarjoamalla kokoontumistilat ja huoltotilat aikaisempaa suurempien yleisötapahtumien järjestämiseen. 

Hanke ja rahoitus

Kylätalon rakentamista varten haettiin rahoitusta ja avustusta ELY-keskukselta ja perustettiin hanke rakentamista varten.

Yksityisen rahoituksen osuus kerättiin yrityksiltä lahjoituksina sekä yksityisiltä henkilöiltä kyläseuran kannatusjäsenmaksuina ja varsinaisina jäsenmaksuina.

Lomakouheron hirsikehikko ja uuden kylätalon sijainti

Kyläseura sai jo keväällä 2019 tietää, että Karstulan Lomakouherosta olisi saatavilla hulppea hirsirakenteinen paviljonki ja niin ikään hirsirakenteinen huoltorakennus korvauksetta siirrettäväksi esimerkiksi Lakeaharjun alueelle. Edellytyksenä oli kuitenkin, että Lomakouherosta puretaan muut lautarakenteiset paviljongin lisäsiivet ja purkujätteet hävitetään asianmukaisesti.

Kyläseura pohti asiaa aikansa ja päätti lähteä hankkeeseen mukaan. Kyläseura vuokrasi Lakis Oy:ltä tarvittavan maa-alueen ja myös rakennuslupa laitettiin vireille. Lakeaharjun laskettelukeskus on kylien keskiössä ja Lakis Oy:n omistaja on kiinnostunut kyläseuran kanssa tehtävästä yhteistyöstä, oli luontevaa, että kylätalon rakennuspaikaksi valikoitui Lakeaharju ympäristöineen.

Toteutus

Hanke tuli vireille 31.10 2019 ja saman tien aloitettiin omalla riskillä pohjatöiden teko ja iso osa töistä tuli tehtyä jo marras-, joulukuun aikana 2019. Tarkoituksena oli siirtää Karstulan Lomakouherosta entinen tanssipaviljonki, Martin Hovi, ja sen ohessa oleva huoltorakennus Vimpeliin Lakeaharjun laskettelukeskukseen. Kesällä 2020 purettiin ensiksi Lomakouherosta siirrettävät rakennukset ja sen jälkeen hävitettävät rakennukset.

Huoltorakennus oli purettuna jo ennen juhannusta ja hirret merkittyinä omissa nipuissaan. Katto paloiteltiin neljään elementtiin ja siten säästettiin paljon sekä aikaa, että kustannuksia katon uudelleen teossa. Heti juhannuksen jälkeen hirret ja katto kuljetettiin Lakeaharjulle ja pystytys alkoi 24.6.2020 keskiviikkoaamuna aikaisin eikä mennyt kuin pari kolme päivää, kun hirsikehikko oli pystyssä.

Huoltorakennus pyrittiin saamaan mahdollisimman pian vesikattoon ja ovet ja ikkunat paikoilleen ja näin myös tapahtui. Talkoolaiset maalasivat hetkessä itse rakennuksen ulkoseinät kuin myös ikkunoiden ja ovien vuorilaudat, jotka kirvesmiehet sitä mukaa asensivat paikoilleen. Lopuksi valettiin vielä huoltorakennuksen lattia ja sen jälkeen lattia saakin kuivua ensi kesään 2021 saakka ja itse rakennus on valmis talvea varten.

Paviljongin purkutyöt aloitettiin irrottamalla ovet ja ikkunat ja tuomalla ne varastoon Vimpeliin. Lakeaharjulla tapahtui myös eli paviljongille valettiin antura ja muurattiin sokkeli, joka saatiin valmiiksi elokuussa 2020. Elokuun loppu ja lähes koko syyskuu purettiin paviljonkia. Syyskuun lopulla paviljonki oli purettu, hirret siististi nipuissa ja kaikki palkit kuljetettu Lakeaharjulle.

Kun kaikki hirret ja palkit oli saatu Lakeaharjulle, alkoi talkoolaisiakin löytyä helpommin ja muutamassa päivässä syyskuun lopulla kehikko ja tukitorni oli saatu pystyyn. Rakentaminen jatkui kiivaana ja lokakuun alussa oli toisen kerroksen lattiapalkit ja katon liimapalkit asennettuna. Tavoitteena oli saada molemmat rakennukset vesikattoon ja lokakuun lopussa alkoikin kilpajuoksu aikaa eli talvea vastaan, kun piti rakentaa runkorakenteet varsin monimuotoiseen ja eri tasoissa olevaan kattoon. Lokakuussa kattorakenteet oli kunnossa ja rakennukseen oli alushuopa asennettu 31.10.2020. Seuraavaksi asennettiin ikkunat ja ovet.

Rakennus oli säältä suojassa ja voitiin keskittyä sisäkaton tekemiseen, asennettiin tukirakenteet ja koolausrimat sekä eristeet. Säsäseinät vaativat puhdistusta ja se tehtiin soodapuhalluksena. Paviljongin sisäkatto rakentui talven aikana, kuin myös toisen kerroksen runkorakenteet ja lattia. Myös esiintymislava valmistui helmikuun aikana. Sähköjohdot vedettiin pääosin talkootöinä, mutta kytkennät teetettiin sähköasentajilla. Lomakouherosta otettiin purkuvaiheessa talteen myös ikkunoiden vuorilaudat, jotka puhdistettiin ja maalattiin pariin kertaan ennen paikoilleen asennusta.

Maaliskuun alkupuolella porattiin lämpökaivot valmiiksi odottamaan maalämpöjärjestelmän asennusta. Maaliskuun lopulla asennettiin myös huoltorakennukseen lattiamatot. Huoltorakennuksen seinät oli laatoitettu jo joulu- tammikuun aikana.

Rakennuksille oli tehty massiiviset perustustyöt ja rakennukset ovat kallioon rinteeseen tasoitetulla ja louheella pohjustetulla tasanteella. Rakennusten edustalla oli jyrkkä louhikkoinen rinne ja mietimme kovasti kuinka se maisemoidaan ja aidataan turvalliseksi. Asia ratkesi lopulta hienosti, sillä saimme Vimpelin kunnan pyörätietyömaalta runsaasti käyttökelpoista jätemaata täytemaaksi ja kaivinkoneella tehdyn siloittelun ja maisemoinnin jälkeen lopputulos on suorastaan erinomainen.

Huhtikuussa lopulla alkoi maalämpöjärjestelmän asennus ja koeajo päästiin tekemään toukokuun alussa. Sitten onkin vuorossa vesijohtojen asennukset. Myös sähköasennukset jatkuivat limittäin muun rakentamisen kanssa koko ajan.

Kaikki saatiin aikanaan valmiiksi ja avajaisia päästiin juhlimaan 20.6.2021. 

Loppusanat

Hanke oli aika erikoinen ja osin ongelmallinenkin, sillä vastaavien isojen hirsirakennusten purkamisesta, siirrosta ja pystytyksestä ei ollut juuri lainkaan kokemusta. Kustannusarvion teko oli jo haasteellinen ja hankkeen edetessä useassa kohtaa kustannukset ylittyivät. Työn määrä arvioitiin suureksi, mutta silti se yllätti. Talkoita tehtiin satoja tunteja arvioitua enemmän ja myös palkattuja kirvesmiehiä oli pidettävä paljon ennakoitua kauemmin ja sen myötä kertyi myös ylimääräisiä kustannuksia.
Myös LVI- ja sähkötyöt oli arvioitu alakanttiin, joten kustannusarvio ylittyi myös niiden osalta. Pohjatyöt olivat massiiviset ja siinä emme osanneet hyödyntää kaikkea olemassa olevaa tekniikkaa eli yritimme kaivinkoneilla ja jopa räjäyttämällä tasoittaa kalliota, kun kaivinkoneeseen asennettavalla iskuvasaralla lopputulos olisi ollut paljon edullisempi.

Huopakatto oli tarkoitus tehdä talkoilla, mutta talven tulon lähestyessä päätimme ottaa työn ammattilaisilta. Huoli oli myös talkoolaisten iästä eli emme uskaltaneet päästää eläkeukkotalkoolaisia korkeille katoille. 
Säästöjä saadaan Lomakouheron purkutöissä, mutta siitä huolimatta kustannusarvio tulee ylittymään. Kyläseuran johtokunta päätti kattaa ylimenevät kustannukset pankkilainalla ja lainaa tarvittiin myös turvaamaan kyläseuran maksukyky maksuhakemusten välissä.

Hanke on ollut erittäin mielenkiintoinen ja se eteni suorastaan hämmästyttävän hyvin valmistuen reilusti etuajassa. Tavoitteena oli saada rakennukset käyttökuntoon kesäkuun puoliväliin mennessä. 

Lopuksi suuret kiitokset kaikille hankkeen rahoitajille eli ELY-keskukselle, Vimpelin kunnalle, hanketta tukeneille yrityksille sekä jäsenmaksuja maksaneille yksityishenkilöille. Ja vähintään yhtä suuret kiitokset yli sadalle talkoolaiselle, joita ilman hanke ei olisi toteutunut näin sutjakkaasti.

Lakis Areena rakennusprojektin video

takaisin alkuun